Jak správně nastavit home office?

Jak správně nastavit home office?

V některých firmách je práce na home office vnímána jako jeden z benefitů určených pro zaměstnance, jinde ji berou jako standard. Jak však správně nastavit home office mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a jak by si ji měl nastavit zaměstnanec ve svých domácích podmínkách?

Nastavení zaměstnavatel – zaměstnanec

Zatím neexistují přesné právní úpravy práce v rámci home office.

Základní pravidla by měl nastavit zaměstnavatel pomocí dohody nebo vnitřního předpisu. Vnitřní předpis může zaměstnavatel jednostranně měnit. Dohoda o výkonu práce z domova zase obsahuje přesné a konkrétní stanovení povinností jednotlivých zaměstnanců. Ideální je tedy kombinace obou možností – vnitřní předpis pro všechny a dohoda s každým jednotlivým zaměstnancem.

Mezi základní pravidla home office patří:

  • Určení pracovních pozic, u kterých lze práci z domova vykonávat.
  • Rozvržení pracovní doby. To může být pevné, flexibilní nebo kombinace obou možností.
  • Dalším bodem je dostupnost zaměstnanců během dne. Ta je důležitá především v případě, že zaměstnanci pracují jako tým. Jednotliví členové týmu by měly být dostupní vždy ve stejný čas.
  • Důležitý je i způsob komunikace, zadávání pracovních povinností a odevzdávání kontroly práce
  • Zapomínat se nesmí ani na základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví během home office.
  • S bezpečností práce souvisí i místo, kde bude home office probíhat.

Základní zásady home office z pohledu zaměstnance v domácím prostředí

Home office má své výhody, ale také úskalí. Aby zaměstnanec pracoval efektivně, je potřeba si nastavit i určitá domácí pravidla, která se home office týkají:

  • V pracovní dny je vhodné vstávat vždy tak, jako bychom chodili do kanceláře.
  • Pro práci z domova bychom si měli vyčlenit pracovní prostor.
  • Je důležité zachovávat pracovní dobu. Může se stát, že zaměstnanec sklouzne do celodenního pracovního nasazení. Nastavená pracovní doba také ovlivňuje pracovní výkony.
  • Pomáhá i denní plán úkolů. Víte-li, že pracovní úkoly musíte zvládnout během několika hodin, nebudete je odkládat.

To je jen několik bodů, které s prací home office souvisejí. Každý, kdo pracuje takovýmto způsobem musí mít dostatek disciplíny, aby vždy a řádně plnil svoje pracovní povinnosti.